Evidencija zarade

Dokument Evidencija zarade se nalazi u okviru Zbira plata.

Klikom na dugme Zbir > Plata > otvara se prozor u kome postoji dugme Evidencija zarade.

Klikom na dugme Evidencija zarade dobija se štampa svih isplaćenih vrsta isplata za svakog radnika ponaosob po mesecima.