Državni i verski praznik je NULA iznos satnice

 

Jedno  od najčešćih pitanja kod novih korinika Minimax programa je zašto je plata manja od one koju smo kod radnika uneli? 

 

Odgovor je: 

 

- državni i verski praznik se računa iz proseka prethodnih 12 meseci obračunatih plata

- ako nam je ovo prva plata u Minimax programu- onda nema iz čega da uzima prosek

- zato je sat nula, zato je na drugom koraku obračuna plate kad pogledamo radnika red sa praznikom- nula

 

Koje je rešenje?

Tu, na drugom koraku obračuna plate, idemo na Uredi, izmenimo iznos sata ovog praznika i Potvrdimo red, pa sačuvamo podešavanje. 

 

Druga moguća greška kada je reč o ovoj vrsti isplate je da na prvom koraku plate stoji nula  kod Naknade (odmor, bolovanja) iz mesečnog proseka: 

Samo izmenimo na 12... 

Kategorije: