Druge vrste izveštaja, koji nisu gotovina- deo dnevnog izveštaja

Unos druge vrste izveštaja, koji nisu gotovina

1. Kliknemo na dugme Dodaj.

2. Iz padajuće liste izaberemo Stranku od koje se potražuje, ako je potrebno, ako to konto zahteva. Ako konto ne zahteva stranku a treba nam taj podatak možemo konto urediti OVAKO
Ako nemamo unetu tu stranku možemo je dodati klikom na dugme Nov.

3. Unesemo Iznos potraživanja, koji će se proknjižiti na stranku i na odgovarajući konto potraživanja.

4. Unesemo Konto potraživanja. Najčešće je to Ček, Kartica ili kupac 

5. Unesemo Opis (proizvoljna oznaka, koja se prepisuje u opis stavke knjiženja).

6. Kliknemo na dugme Potvrdi.

 

Primer: Plaćanja čekom

 

NAPOMENA:

 

- iznos unet u ovom delu nije deo iznosa u polju Gotovina

 

Kategorije: