Bruto bilans

Bruto bilans možemo dobiti u Dvojnom knjigovodstvu klikom na Bruto bilans.

Napravi se bruto bilan na zadnji dan poslovne godine, koji sadrži sve potvrđene naloge za knjiženje do tog dana.

Bruto bilan možemo dobiti na bilo koji dan u poslovnoj godini (određenoj u Knjigovodstvo > Godišnje obrade), odštampamo klikom na Ispis.

 

U polja za podešavanja bruto bilansa možemo uneti:

1. Na dan - datum, do kog se uračunavaju nalozi za knjiženje.

2. Sume - izaberemo prikaz konta.

  • 1 - zbir podkonta koji pripadaju jednocifrenom kontu.
  • 12 - zbir podkonta koji pripadaju dvocifrenom kontu.
  • 123 - zbir podkonta koji pripadaju trocifrenom kontu.
  • 1234... - prikaz redova sa konta, na kojima je knjiženo.

 

3. Samo potvrđeno - ako uklonimo tu kvačicu, uračunaće se i nalozi koji su u nacrtu.

4. Štampanje naziva konta - prilikom štampanja bruto bilansa će se pored šifre štampati i naziv konta, ako tu nema kvačice štampaće se samo konto bez naziva.

Prikaz bruto bilansa sa izabranim podešavanjima dobijamo klikom na Nađi.

 

Klikom na Naprednu pretragu možemo sortirati bruto bilans još detaljnije:

1. Datum naloga za knjiženje - datum od - do kog se uračunavaju nalozi za knjiženje.

2. Konto - unos konta od - do. Primer: od 4 do 4999

3. Analitika - soritiranje po određenoj analitici.

4. Stranka - sortiranje po određenoj stranki.

5. Radnik - sortiranje po određenom radniku.

6. Novčana jedinica - sortiranje po određenoj novčanoj jedinici.

7. Poreski priznati - uračunavanje konta, koji u podešavanjima imaju označeno da su poreski priznati.

8. Poreski nepriznati - uračunavanje konta, koji u podešavanjima imaju označeno da nisu poreski priznati.

9. Samo potvrđeno - uračunavaju se samo potvrđeni nalozi za knjiženje, bez nacrta.

10. Štampanje naziva konta

11. Sume.

Prikaz bruto bilansa sa izabranim podešavanjima dobijamo klikom na Nađi.

 

Pregled bruto bilansa

Pri pregledu bruto bilansa  u koloni Početno je ispisano početno stanje na 01.01. u poslovnoj godini (nalozi za knjiženje PS), promet u koloni Promet, u koloni Ukupno je zbir početnog stanja i prometa, u koloni Konačno je konačno stanje na dan na koji je napravljen bruto bilans.

 

Na slici su pznačene dva bitna dugmeta: 

  1. Podatke iz preglednice bruto bilansa možemo da izvezemo u CSV datoteku, koju možemo da otvorimo Excelom.
  2. Dugme LUPICA nam skriva dodatna polja za sužavanje pretrage podataka

 

Štampanje bruto bilansa

Možete izabreti Vrstu ispisa.

  • Opis iznad - proizvoljan tekst koji će se pojaviti između zaglavlja dokumenta i ispisa konta
  • Opis ispod - proizvoljan tekst koji će se pojaviti između ispisa konta i podnožja dokumenta

 

Bruto bilans možemo da odštampamo klikom na dugme Ispis.

 

Kategorije: