Brisanje/Arhiviranje organizacije

 

Kraj rada u organizaciji

 

Za završetak rada u nekoj organizaciji program daje dve mogućnosti:

 Arhiviranje organizacije

 Brisanje organizacije

 

 

Arhiviranje organizacije

1. Odaberemo  i biramo Arhiviraj organizaciju

2. Program daje obaveštenje:

3. Izaberemo Potvrdi.

4. Podaci organizacije su preneti u Organizacije koje si sklonjene iz upotrebe

 

Sve dok su podaci sklonjeni iz upotrebe- ne možemo da im pristupimo da bismo ušli u firmu. Međum odabirom tab-a Organizacije koje su sklonjene iz upotrebe i klikom na ikonicu za podešavanje  dobijamo mogućnost da organizaciju vratimo u upotrebu ili ipak trajno obrišemo. 

 

Brisanje organizacije

 

Ovaj postupak je konačan. 

Nakon brisanja organizacije više ne može ista da se vratiti. 

 

1. odaberemo dugme za Podešavanje   i biramo opciju Briši organizaciju

2. Otvara se prozor sa jasnom porukom da ovim brišemo organizaciju. Kao dodatni korak za brisanja uveli smo obavezu ispisivanja broja koje program sam generiše u ponuđeno polje, tek unosom identičnog broja možemo da obrišemo organizaciju.