Brisanje stranke

Ako iz šifarnika izbrišemo stranku, ona neće više biti vidljiva u pregledu stranaka, samim tim stranku više nećemo moći da izaberemo na Izdatim, Primljenim računima i ostalim delovima programa koji su povezani sa Šifrarnikom stranaka.

 

1. Izaberemo stranku, koju želimo da izbrišemo.

2. Kliknemo na Briši.

3. Otvoriće se prozor sa pitanjem (Zaista želite da izbrišete?), izaberemo OK.

 

UPOZORENJE: Šifarnik stranaka je povezan sa ostalim delovima programa, tako da je brisanje moguće samo ako stranka nije vezana na neki uneti podatak.

U suprotnom, program neće dozvoliti brisanje i ispisaće upozorenje : »Zapis ne možete brisati jer je koristi!«

Ako u šifarniku dvaput unesemo istu stranku i sa obe stranke postoje povezani dokumenti, stranke možete udružiti, pri čemu će se ujediniti svi dokumenti. »Suvišna« stranka će biti izbrisana.

Kategorije: