od 01.07.2018. nije više aktuelno Aronium i Minimax

 

- Aronium je program koji pravi vezu između Minimax-a i Vaše fiskalne kase. 

 

- Da bismo mogli da Aronium iskoristimo kao vezu, fiskalna kasa mora biti jedna od ovih navedenih: https://www.aronium.com/sr/fiscal-printers

- Potrebno je znati da Aronium preuzima podatke šifarnika stranaka, artikala i cena a prenosi knjiženja prodatih artikala u Minimax, ALI ne pravi sinhronizaciju stanja zaliha iz Minimax-a!

- Ako imamo prodaju (dakle ne svih artikala na stanju) pojedinih artikala sa popustom- evidentiramo popust kroz Aroniuma ne menjamo cene u Minimax-u.

- Ako želimo da radimo preko Aroniuma onda je u Minimax-u jedino moguća opcija za maloprodaju: Količinska!

Veza Aronium-Minimax funkcioniše ovako: 

- sinhronizacija se radi jednom dnevno 
(da li za svaki dan nakon radnog vremena ili sutradan ili jednom nedeljno ali po svakom datumu mora posebno)

- Kada se napravi sinhronizacija, u Minimax-u se naprave sledeća dokumenta: 
  1. izdati račun sa drugačijom numeracijom za Aronium
  2. nalog za knjiženje tog računa je drugačiji, evidentira dnevni izveštaj na osnovu sinhronizacije tako da se jednom napravljen izdat račun ne sme otkazivati jer se gubi ovakva struktura naloga za knjženje
  3. prodaja u maloprodaji koja u opisu ima broj Izdatog računa na osnovu kog je nastala

*Ove nabrojane stavke se dobijaju sinhronizacijom iz Aroniuma, ali ukoliko nemamo dovoljno artikala na stanju u maloprodaji:

 

U slučaju da nema dovoljno artikala na stanju napravi se izdat račun i adekvatan nalog ali u maloprodaji prodaja je u nacrtu (zelene boje).

*Ako se ovo desi, potrebno je popuniti stanje zaliha maloprodaje i potvrditi prodaju u maloprodaji.

To znači da ako cele nedelje ne radite sinhronizaciju nego jednom nedeljno, možete za celu nedelju da unesete potrebne artikle na stanje maloprodaje pa onda krenete sa sinhronizovanjem po datumima.

Minimax kod izdatih računa ne dopušta brisanje računa ako nije poslednji. Moramo obrisati sve kasnije da bi sporan račun bio poslednji da ga možemo brisati.

Zbog ove činjenice, preporuka je da se proverava nakon svake sinhronizacije da li je napravljen račun, kakav je nalog za knjiženje i da li u maloprodaji postoji evidentirana prodaja vezana za račun. 
 

VAŽNO:

U slučaju da se javi neka greška u radu proverite podešavanja u Minimaxu OVDE ako je sa podešavanjima sve u redu onda obavezno napisati mail i poslati detaljan opis greške i sliku na e-mail adresu support@aronium.com i u Cc uneti našu adresu podrska@minimax.rs
 
OVDE možete videti video prikaz rada: https://www.youtube.com/watch?v=FgtPL6LH4C0
 
 

Kategorije: