API - programska aplikacija

Minimax API

Minimax API je RESTful internet usluga, koja omogućava povezivanje sa drugim aplikacijama raznih namena. Omogućava upotrebu određenog niza funkcija, koje su ugrađene u program Minimax.

Minimax API je na raspolaganju na sledećem linku: https://moj.Minimax.rs/RS/API

 

 

 

Internet trgovine

Minimax API omogućava integraciju sa internet trgovinama na području šifarnika, izdatih računa, narudžbina, zaliha i knjigovodstvenih podaaka.