3 korak obračuna plate

Pregled dokumenata i potvrđivanje obračuna

Na ovom koraku možemo proveriti dokumenta, koja su nastala nakon potvrđivanja obračuna plate. Klikom na naziv dokumenta na ekranu će se pojaviti ispis u PDF formatu. Preko dugmeta Štampač ili Odštampaj možemo svaki dokument pojedinačno odštampati.

ZAKLJUČI OBRAČUN

Klikom na dugme Zaključi obračun nastanu:

 • Dokumenta, koja se čuvaju u dokumentacionom sistemu. Obračunske liste se čuvaju zasebno po radnicima, u grupnom dokumentu pored obračunskih listova nalaze se i ostala dokumenta kao što su PPP PD obrazac za zaposlene u PDF formatu, PPP PD obrazac za novozaposlene radnike sa subvencijom u PDF formatu, itd...
 • Platna lista za radnika (Isplatni listić). Sadrži sve neophodne podatke o obračunu zarada. Da bi se na isplatnom listu ispisali podaci neophodno je da ih pravilno unesemo kod radnika. Tekući račun i naziv banke se ispisuje na isplatnom listiću na osnovu prve tri cifre tekućeg računa kod radnika.
 • Obračun zarade i naknade zarade, Sadrži sve neophodne podatke u skladu sa Pravilnikom o sadržini obračuna zarada. Ukoliko želite možete radnicima dostavljati ovaj obrazac.
 • XML obrasci. Dobijemo formirane XML obrasce PPP PD za redovno zaposlene, PPP PD obrazac za novozaposlene sa subvencijom, tu se nalazi i Zahtev za povraćaj sredstava za novozaposlene radnike...
 • Nalozi za plaćanje. Zaključivanjem obračuna pojaviće se dugme Napravi naloge za plaćanje, prilikom predaje obrasca na portalu e-porezi dobijamo BOP broj, taj broj kopiramo i kliknemo na dugme Napravi naloge za plaćanje, otvoriće nam se prozor za unos BOP-a, nakon toga kliknemo na dugme Sačuvaj i dobijamo popunjene Platne naloge.
 • Ukoliko imamo Novozaposlene radnike koji imaju pravo na subvenciju poreza i doprinosa otvoriće nam se prozor sa dva polja za unos BOP broja (za redovno zaposlene i za novozaposlene sa subvencijom).
  Potom klikom na dugme Platni nalozi dolazimo u modul Nalozi za plaćanje, gde su u tom momentu prikazani samo nalozi koje smo sada napravili. Naloge možemo pripremiti za predavanje u bankarski program ili ih štampati, a isto tako možemo plaćanje obaviti bilo kada kasnije u sklopu ostalih naloga za plaćanje
 • Nalog za knjiženje. Nalog za knjiženje se napravi na osnovu podešavanja konta. Ako želimo da knjižimo po troškovnim mestima ili radnicima, to moramo označiti na svakom tom kontu posebni u Šifarnici > Konti.
 • Zadaci, ako je u podešavanjima zadataka tako označeno.

   

 

Izgled isplatnog listića/obračuna zarade.
Napomena: 
izgled isplatnog listića i tekstove na njemu je moguće uređivati u Podešvanja > Podešavanje štampe

Izgled obrasca Obračun zarade i naknade zarade
NAPOMENA: Sadržinu ovog obrasca nije moguće menjati jer je on rađen isključivo po tačkama pravilnika o sadržini obračuna zarada.

Zaključene plate možemo otkazati klikom na dugme "Otkazivanje potvrđivanja"

 

Kategorije: