Zgodovina brisanja s strani uporabnikov v Minimaxu

 

V meniju Ostalo > Zgodovina so zapisi o brisanju podatkov s strani uporabnikov programa Minimax.

 

V preglednici so naslednji podatki:

1. Obdelano - zapisan datum in čas brisanja zapisa.

2. Naziv - pove, da gre za brisanje zapisa.

3. Opis - opiše zapis, ki je bil brisan (npr.: Temeljnica: OP z dne 31.7.2012).

4. Uporabnik - kateri uporabnik je brisal zapis.

5. Tabela – tabela, iz katere se je brisal zapis.

 

Brisanje podatkov znotraj menija "blagajne"

V kolikor prekličemo blagajniški prejemek in brišemo prejemek, oziroma izdatek znotraj tega, se v meniju "zgodovine" zapišejo podrobnejši podatki pri polju "opis".

Zapiše se podatek o uporabniku, datumu ter vrsti brisanega zapisa.

Kategorije: