Združevanje strank

 

Če imamo v šifrantu dvakrat ali celo večkrat vneseno isto stranko, program sicer preprečuje večkratni vnos stranke z isto davčno številko, lahko pa se to zgodi z uvozom iz drugih programov, lahko stranke združimo, pri čemer se združijo tudi vsi dokumenti.

Podvojene stranke pa program izbriše.

1. V meniju Šifranti > Stranke izberemo stranko, ki jo želimo OBDRŽATI, in na katero bodo po združevanju vezani vsi dokumenti.

2. Na izbrani stranki kliknemo na gumb Združevanje.

3. Poiščemo stranko, ki se bo BRISALA in njeni podatki se bodo prenesli na prvo stranko.

4. Kliknemo Združi.

5. Program združi promet in stranko izbriše.

Kategorije: