Zbiri po odhodkih

 

Seznam računov ločenih po odhodkih - zbir po odhodkih lahko pripravimo.

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Prejeti računi. 

2. Kliknemo na gumb Odhodki. 

3. Prikaže se seznam odhodkov na prejetih računih z zbirnim podatkom o vrednosti za posamezno vrsto odhodka brez DDV za tekoče poslovno leto. V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

Prikaz lahko dodatno omejimo s posameznim odhodkom, dobaviteljem, analitiko, številčenjem in datumi. S klikom na posamezni odhodek dobimo seznam prejetih računov, ki vsebujejo izbrani odhodek. Podrobneje jih lahko pregledujemo s klikom na številko računa.

Kategorije: