Zbiri po kupcih

 

Zbir po kupcih je pregled prodaje po posameznih kupcih v izdanih računih. 

  • Izberemo Poslovanje > Izdani računi.
  • Zbiri > Po kupcih. (v zbir so zajeti samo potrjeni računi)

 

Prikaže se seznam kupcev, ki so bili izbrani na izdanih računih, z zbirnim podatkom o vrednosti izdanih računov brez DDV za posameznega kupca.

V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

  • Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: posamezni kupec, artikel, analitika, datumsko območje.
  • Če imamo več knjig izdanih računov, lahko podatke omejimo na eno knjigo v polju Številčenje.

S klikom na posameznega kupca dobimo pregled izdanih računov temu kupcu. Podrobneje jih lahko pregledujemo s klikom na številko računa.

 

 

Kategorije: