Zbiri po dobaviteljih

 

  • Iz menija izberemo Poslovanje > Prejeti računi
  • V meniju Zbiri izberemo Po dobaviteljih.  ​(V zbir so zajeti samo potrjeni računi.)

 

Prikaže se seznam dobaviteljev z zbirnim podatkom o vrednosti prejetih računov brez DDV in z DDV za posameznega dobavitelja za tekoče poslovno leto. Do pregleda za druga poslovna leta pridemo z vnosom ustreznih datumov za iskanje. S klikom na posameznega dobavitelja dobimo seznam njegovih prejetih računov, ki jih lahko podrobneje pregledujemo s klikom na številko računa.

 

Kategorije: