Zbiri po artiklih

 

Zbiri po artiklih so pregled prodaje posameznih vrst artiklov, zaračunanih na izdanih računih.

  • Izberemo Poslovanje > Izdani računi
  • Zbiri > Po artiklih.

 

V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

Prikaže se seznam artiklov, ki so bili izbrani na izdanih računih, z zbirnim podatkom o skupni vrednosti posameznega artikla na izdanih računov brez DDV v tekočem poslovnem letu.

Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: posamezni artikel, kupec, analitika, datumsko območje, blagovna skupina.

  • Če imamo več knjig izdanih računov, lahko podatke omejimo na eno knjigo v polju Številčenje.
  • Če v programu vodimo zaloge in imamo v meniju Nastavitve Organizacija označeno Prikaz vrednosti razlike v ceni na izdanih računih, se na preglednici zbira po artiklih prikažejo podatki nabavne vrednosti, ter razlike med prodajno in nabavno vrednostjo.

 

 

Kategorije: