Zbiri po analitikah v Izdanih računih

 

Zbiri po analitikah so pregledi prodaje po posamezni analitiki, ki smo jo izbrali v glavi izdanega računa.

Analitike omogočajo vodenje poslovanja po stroškovmnih mestih, projektih, poslovnih enotah, gradbiščih... Več o analitikah.

 

  • V meniju Poslovanje > Izdani računi,
  •  na zavihku Zbiri > pregledujemo podatke:

 

  - Po analitikah terjatev >  program prikaže seznam analitik, ki so bile izbrane v glavi izdanih računov.

  - Po analitikah vrstic > program prikaže seznam analitik, ki so bile izbrane na vrstici izdanih računov.

 

 

Če analitika na računu ni bila izbrana, je ta zajet v seštevku Brez analitike.

V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

 

Kategorije: