Zbiri po analitikah v Izdanih računih

 

Zbiri po analitikah so pregled prodaje po posamezni analitiki, ki smo jo izbrali v glavi izdanega računa.

Analitike omogočajo vodenje poslovanja po stroškovmnih mestih, projektih, poslovnih enotah, gradbiščih... Več o analitikah.

 

  • Izberemo Poslovanje > Izdani računi.
  • Zbiri > Po analitikah.

 

 

Prikaže se seznam analitik, ki so bile izbrane v glavi izdanih računov, z zbirnim podatkom o vrednosti izdanih računov brez DDV za posamezno analitiko.

Če analitika na računu ni bila izbrana, je ta zajet v seštevku »Brez analitike«.

V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

Kategorije: