Zbiri po analitikah v Prejetih računih

 

Na prejetem računu lahko določimo :

V obeh primerih se podatki o analitiki zapišejo na temeljnico, če imamo na kontu obveznosti oziroma posameznega odhodka določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma je njen vnos obvezen.  

 

  • Za knjiženje analitike na obveznosti izberemo analitiko v glavi prejetega računa. Izberemo lahko eno analitiko za cel račun.
  • Za knjiženje analitike na odhodku izberemo analitiko na posameznem odhodku. Vsak odhodek ima lahko svojo analitiko.

S temi nastavitvami se podatki o analitiki poknjižijo na temeljnico.

Zbire prejetih računov glede na posamezno analitiko pregledujemo v Poslovanje > Prejeti računi > Zbiri. 

Zbiri po analitikah odhodkov
 

Prikaže se seznam analitik na odhodkih prejetih računov s podatkom o skupni vrednosti posamezne analitike brez DDV in z DDV za tekoče poslovno leto.

Odhodki, ki nimajo določene analitike, so sešteti v »Brez analitike«. Višja analitika je izpisana poudarjeno. Prikaz lahko dodatno omejimo.

S klikom na vrsto analitike dobimo seznam prejetih računov, ki so zajeti v zbiru za posamezno analitiko. Podrobneje jih lahko pregledujemo s klikom na številko računa.

 

 

Zbiri po analitikah obveznosti
 

Prikaže se seznam analitik na kontih obveznosti (iz glave računa) s podatkom o skupni vrednosti posamezne analitike brez DDV in z DDV za tekoče poslovno leto.

Obveznosti, ki nimajo določene analitike, so sešteti v »Brez analitike«. Višja analitika je izpisana poudarjeno.

S klikom na vrsto analitike dobimo seznam prejetih računov, ki so zajeti v zbiru za posamezno analitiko.

Podrobneje jih lahko pregledujemo s klikom na številko računa.

Kategorije: