Zbir po blagovnih skupinah

 

Zbiri po blagovnih skupinah so pregled prodaje posameznih blagovnih skupin na izdanih računih.

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi.

2. V meniju Zbiri izberemo Po blagovnih skupinah.

3. Prikaže se seznam blagovnih skupin, ki so bili izbrani na izdanih računih v tekočem poslovnem letu.
V zbir so zajeti samo potrjeni računi.

4. Pregled lahko dodatno omejimo z več kriteriji: blagovna skupina, kupec, analitika, datumsko območje in številčenje.

 

 

Kategorije: