Zbir plač

 

V zbiru plač lahko pregledujemo zbirne podatke o obračunanih plačah po delavcih v določenem časovnem obdobju.

Omogoča tudi kontrolo podatkov z obrazcem M4 ali kontrolo s strani inšpektorja.

 

Iz menija izberemo Plače > Obračun plač in kliknemo na gumb Zbir plač

Podatke za prikaz lahko omejimo z izbiro delavca, obdobjem obračuna, analitiko ter z datumom izplačila:

 

 

 

1. Delavec: Če iz spustnega seznama izberemo delavca, bodo prikazani podatki samo za tega delavca. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse delavce.

2. Datum od … do: omejimo datum obračuna plač.

3. Analitika: Če iz spustnega seznama izberemo analitiko, bodo prikazani podatki samo za plače, ki imajo knjiženo izbrano analitiko. Če pustimo polje prazno, bodo prikazani podatki za vse analitike.

4. Datum od ..do: omejimo datum izplačila plač.

5. Samo potrjeni: če izberemo kljukico, bodo prikazani podatki samo iz potrjenih obračunov plač, sicer pa bodo vključevali tudi osnutke.

S klikom na Najdi se v tabeli se izpišejo zbirni podatki o obračunanih plačah glede na izbrane pogoje.

 

Tiskanje zbirnih podatkov o plačah

Pripravljene podatke lahko natisnemo s klikom na gumb Rekapitulacija plač.

Pripravila se bo datoteka za izpis podatkov za vsakega delavca posebej.

 

Izvoz podatkov o obračunanih plačah

Podatke lahko za kasnejše obdelave tudi izvozimo s klikom na gumb Izvoz podatkov.

Določimo lahko podatke (stolpce), ki se bodo izvozili, in kliknemo na gumb Izvozi.

Nato kliknemo še na Prenesi datoteko.