Zapiranje odprtih postavk preko blagajne

 

Za zapiranje izdanih računov izberemo blagajniški prejemek, za zapiranje prejetih računov pa blagajniški izdatek.

1. Vnesemo blagajniški prejemek ali izdatek.

2. Izberemo stranko (kupec ali dobavitelj).

3. Vpišemo Opis (na primer Plačilo računa xy)

4. V polju prejemek oziroma izdatek izberemo »Plačilo računa«.

5. Vnesemo znesek plačila ter v polju »Račun« izberemo odprto postavko, ki jo zapiramo.

6. Kliknemo Shrani vrstico in Shrani.

 

Kaj program naredi?

Po potrditvi blagajniškega dnevnika se izdela temeljnica in postavka se avtomatično zapre.

 

Dodatna možnost za zapiranje izdanih računov preko blagajne

Če že pri knjiženju izdanega računa vemo, da je bil plačan z gotovino, lahko že na vnosu računa izberemo blagajniški prejemek Plačilo računa ter vnesemo Datum prejemka.

Ob potrditvi računa se bo samodejno izdelal tudi blagajniški prejemek, bližnjica do njega pa se bo prikazala na pogledu računa.

Če na dan, ki ga izberemo za blagajniški prejemek, še ni odprt blagajniški dnevnik, ga bo program samodejno odprl.