Zapiranje odprtih postavk

 

V Minimaxu odprte postavke zapiramo na več načinov:

1. S knjiženjem plačil preko bančnih izpiskov.

2. Kadar pri vnosu izdanih in prejetih računov označimo, da gre za blagajniški prejemek ali izdatek.

3. Pri zapiranju računov preko blagajne.

4. Z ročnim zapiranjem postavk v meniju Poslovanje > Odprte postavke.

 

Pregled zapiranj:

Zapiranja lahko pregledujemo pri pregledu knjižb, program zapiše katere postavke so zaprte in na kakšen način oziroma javi, da Ni zapiranja.

1. Izberemo meni > Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > Knjižbe (tukaj se lahko poljubno omejimo).

2. Kliknemo na Najdi.

3. Program zapiše v stolpcu Zapiranje kako je račun zaprt (s prejetim računom, z bančnim izpiskom, s temeljnico oziroma ni zaprt).

4. S klikom na zapis v stolpcu Zapiranje, program prikaže podrobnejši zapis.

 

Kategorije: