Zaloge - nepovezane izdaje z izdanimi računi

 

V meniju > Poslovanje > Zaloge lahko preko pripomočka pregledujemo nepovezane izdaje in izdane račune.

 

1. Izberemo meni > Poslovanje > Zaloge.

2. Kliknemo zavihek > Pripomoček > Nepovezana izdaje in izdani računi.

3. Program prikaže nepovezane izdaje in izdane račune.

 

 

Izdaja iz zalog je povezana z računom samo v primeru, ko nastane iz računa  (razbremenitev zalgo) oz. ko kopiramo v račun.

Kasnejši preklic povezave izdaje ali računa in urejanja tega prometa povezave prekine.

 

Povezavo lahko naredimo tako, da izdajo iz zalog brišemo, ter naredimo nov račun " razremenitev zalog ", ki bo pravilno novo povezana z izdajo.