Zaloge

 

Iz menija izberemo Poslovanje > Zaloge.

V modulu Zaloge spremljamo zalogo artiklov po metodi drsečih povprečnih cen.

Artikli različnih tipov vstopajo v skladišče(a), se premikajo ter izstopajo iz skladišča.

Modul je povezan s fakturiranjem, prejetimi računi, delovnimi nalogi, prejetimi in izdanimi naročili ter dvostavnim knjigovodstvom.

 

V zalogah lahko:          

  • vnašamo prejeme,
  • vnašamo izdaje,
  • vnašamo prenosnice med skladišči,
  • izdelamo inventuro,
  • knjižimo zaloge v dvostavno knjigovodstvo,
  • povežemo izdajo z izdanim računom in
  • pregledujemo podatke o zalogah.

 

 

Kategorije: