Zakaj se stanje (začetno ali končno) v blagajni ne ujema z glavno knjigo

 

Otvoritveno stanje

Otvoritveno stanje za blagajno knjižimo:

1. V  meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo

2. Nov > otvoritvena temeljnica (OTV)  > izberemo konto 1000.

Podatke vnesemo samo ob začetku poslovanja v Minimaxu, za vsa naslednja leta program pripravi otvoritveno stanje z avtomatično otvoritveno temeljnico pri prehodu v novo leto.

Otvoritveno stanje konta 1000 preverimo v bruto bilanci.

 

Knjiženje prometa blagajne

Glede na vnesene prejemke in izdatke program ob potrditvi blagajniškega dnevnika samodejno poknjiži promet v breme ali dobro konta 1000.

Če imamo blagajniški dnevnik nepotrjen (v osnutku), ta promet še ni knjižen. Če imamo osnutek dnevnika s starejšim datumom, končno stanje blagajne ne bo pravilno, dokler ne potrdimo tega dnevnika.

 

Skladnost knjižb in stanja blagajne preverimo na kontu 1000 v dvostavnem knjigovodstvu > razhajanja so v primeru knjiženja z ročnim vnosom finančne temeljnice. 

Kategorije: