Začetne nastavitve organizacije

V nastavitvah organizacije so zapisani splošni podatki o organizaciji in nastavitveni podatki za posamezne module.

Začetne podatke določi administrator plačnika, ko odpre novo organizacijo.

 

V nastavitvah organizacije lahko: 

  • Urejamo splošne podatke o organizaciji.
  • Urejamo nastavitvene podatke za posamezne module.

Pri odpiranju nove organizacije bodite pozorni, saj se določenih prepisanih podatkov naknadno ne da popravljati.

Podatki, na katere bodite še posebej pozorni:

  • vrsta organizacije (gospodarska družba, zasebnik, društvo, pravna oseba zasebnega prava),
  • od kje se bo prepisal kontni načrt (iz sistema ali druge vaše organizacije) in
  • podatka Datum vstopa v Minimax in Začetek poslovnega leta.

 

Ob odprtju nove organizacije se bo povezava za urejanje nastavitev prikazala v preglednici organizacij plačnika.

Za vsako kasnejše urejanje iz menija izberemo Nastavitve > Nastavitve organizacije. 

Navodila za urejanje nastavitev organizacije

Posnetek spletnega seminarja Začetne nastavitve organizacije

Kategorije: