Začetek dela z zalogami

 

Začetek dela z zalogami

 

1. V meniju Poslovanje > izberemo Zaloge

2. Vnesemo najprej skladišče oz. več skladišč:

  • Vnesemo naziv Skladišča (program naziv že samodejno predlaga),
  • vnesemo Šifro,
  • kliknemo Shrani.

 

3. Nato kliknemo Naprej.

 

3. Določimo datum začetnega stanja zalog in kliknemo na gumb Potrdi.

 

4. Prikaže se okno z osnutkom dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. Kliknemo na dokument. Pri vnosu začetnega stanja imamo naslednje možnosti:

 

 

Nimamo začetnega stanja zalog

 

V tem primeru samo potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na gumb Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov.

 

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo Šifrant >  Artiklov.

Ročni vnos začetnega stanja

 

1. Izberemo gumb Uredi.

2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki se nanašata na celotni dokument.

Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.

3. V polje skladišče:

  • če imamo skladišč več, izberemo skladišče.
  • če imamo eno skladišče, tega polja program ne predlaga.

4. Artikel: izberemo ga iz šifranta artiklov,

  • lahko pa tudi vnesemo nov artikel s klikom na gumb Nov.

5. Količina: vnesemo količino (merska enota je določena na artiklu).

6. Cena: Vnesemo ceno. Program samodejno preračuna vrednost

6. Vrednost: Če vnesemo v polje Cena  ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.

 

 

7. S klikom na znak + (plus) dodamo artikel v vrstico dokumenta.

8. Nadaljujemo z vnosom artiklov.

  • Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujemo s klikom na gumb Shrani in nato nadaljujemo z vnosom.

 

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko uvažamo preko Excelove datoteke v meniju Nastavitve > Uvozi podatkov > izberemo Uvoz iz Excela..

Navodila za uvoz začetnega stanja zalog

 

 

Kategorije: