Začetek dela z zalogami

 

Začetek dela z zalogami

 

1. V meniju izberemo Poslovanje > Zaloge:

2. Določimo datum začetnega stanja zalog in kliknemo na gumb Potrdi.

 

3. Prikaže se okno z osnutkom dokumenta za vnos začetnega stanja zalog. Kliknemo na dokument. Pri vnosu začetnega stanja imamo naslednje možnosti:

 

 

Nimamo začetnega stanja zalog

 

V tem primeru samo potrdimo prazen dokument začetnega stanja s klikom na gumb Potrdi.
S to potrditvijo bo omogočen vnos novih dokumentov.

 

Pred vnosom začetnega stanja zalog uredimo Šifrant >  Artiklov.

Ročni vnos začetnega stanja

 

1. Izberemo gumb Uredi.

2. Vnesemo Datum začetnega stanja in Opis, ki se nanašata na celotni dokument.

Zalogo za vsak posamični artikel dodajamo na vrstice dokumenta.

3. V skladišče: če imamo samo eno skladišče, nam ga ni potrebno posebej vnašati.

V primeru, da imamo skladišč več, jih lahko dodajamo s klikom na gumb Nov, nastavitve urejamo s klikom na Podrobno, pregled vseh skladišč pa dobimo s klikom na gumb Vse

4. Artikel: izberemo ga iz šifranta artiklov, lahko pa tudi vnesemo nov artikel s klikom na gumb Nov.

5. Količina: vnesemo količino (merska enota je določena na artiklu).

6. Cena: Vnesemo ceno. Program samodejno preračuna vrednost

6. Vrednost: Če vnesemo v polje Cena , ceno artikla, program samodejno preračuna vrednost, sicer ročno vnesemo vrednost zaloge.

 

 

7. S klikom na Potrdi se zaloga tega artikla zapiše v vrstico dokumenta.

8. Nadaljujemo z vnosom zaloge z izbiro novega artikla.

Pri daljših vnosih priporočamo, da dokument vmes shranjujete s klikom na gumb Shrani in nato nadaljujete z vnosom.

 

Uvoz začetnega stanja

Začetno stanje zalog lahko uvažamo preko Excelove datoteke v meniju Nastavitve > Uvozi podatkov > izberemo Uvoz iz Excela..

Navodila za uvoz začetnega stanja zalog

 

 

Kategorije: