Začetek blagajne

 

Blagajno aktiviramo na naslednji način:

1. V meniju izberemo Poslovanje > Blagajna.

2. Vnesemo Šifro in naziv blagajne.

3. Izberemo Blagajnika iz spustnega seznama. Blagajnika vnesemo v Šifrantu > delavci.

4. Izberemo denarno enoto.

5. Izberemo konto domače in tuje denarne enote.

6.  Določimo še prepis šifranta:

  • Naj se prepiše iz sistema (program samodejno prepiše prejemke in izdatke iz sistema, katere lahko tudi naknadno urejamo)
  • Naj se prepiše iz druge organizacije ( program prikaže polje > Prepis šifranta prejemkov in izdatkov iz organizacije > iz spustnega seznama izberemo organizacijo iz katere naj se prejemi in izdatki prepišejo.)

 

Otvoritveno stanje blagajne program upošteva iz podatkov v dvostavnem knjigovodstvu (konto 1000 oziroma konto, ki je v šifrantu Avtomatični konti določen za knjiženje blagajne).

Kategorije: