Vrivanje blagajniškega dnevnika

 

Dnevniki se razporejajo po datumu dnevnika, zato lahko datume vrivamo. 

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Blagajna.

2. Vnesemo datum.

3. Kliknemo Shrani.

4. Potrdimo opozorilo, da obstajajo blagajniški dnevniki po tem datumu.

5. Prejemke in izdatke vnašamo kot običajno.

Kategorije: