Vrednotenje zalog

 

Zaloge se vodijo po povprečni nabavni ceni. 

Vrednotenje zalog poteka na dva načina:

  • Pridobitev vrednosti na osnovi ročno vnesenih podatkov na prejemu (Vnos prejema na zalogo)
  • Pridobitev vrednosti na osnovi prejetega računa (povezava na prejem)

 

Vsak prejem na zalogo se ovrednoti z vnosom le tega na zaloge, glede na zapisane podatke v glavi prejema ter podatkih vrstic.

V kolikor na prejem povežemo prejeti račun (Vnos prejetega računa s povezavo na zalogo), se prejem ovrednoti s prejetim računom.

V primeru različne vrednosti računa od ročno določene vrednosti na prejemu, se vrednost prejema spremeni.

V primeru preklica prejetega računa in prekinitve povezave na prejem, pridobi prejem prvotno vrednost na osnovi ročnega vnosa.

 

 

Kategorije: