Vrednostna maloprodaja

 

Osnovni namen menija Maloprodaje je vodenje vrednostne maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga ...

Meni Maloprodaja je dodatna funkcionalnost, ki jo vklopimo:

  • Če imamo paket uporabnine Maksi Računovodstvo. Znotraj menija Plačnik  > Licence plačnika.
  • Če imamo kateri koli drugi paket: Plačnik  > Organizacije.

Po vklopu dodatne funkcionalnosti, se v meniju Poslovanje prikaže možnost Maloprodaja.

 

Urejanje nastavitev maloprodaje

1. Znotraj menija "šifranti" -> "poslovalnice" vnesemo poslovalnico s klikom na gumb "nov".

2. Odpre se okno za vnos poslovalnice oziroma analitike, kjer obvezno označimo vrsto poslovalnice -> "Vrednostna maloprodaja".

3. Vnesemo še naziv poslovalnice ter kraj in kraj ter zapis shranimo.

 

Znotraj poslovalnice vnašamo promet, pri čemer najprej vnesemo Začetno stanje.

 

Vnos začetnega stanja

1. Znotraj menija maloprodaje, Izberemo gumb Nov ter vnesemo Začetno stanje.

2. Vnesemo Prodajno vrednost, DDV od prodajne vrednosti ter nabavno vrednost.

3. Če začetnega stanja ni, potrdimo prazen dokument brez vnosa vrednosti.

Pomembno!

Potrditev začetnega stanja nima funkcije knjiženja, zato se temeljnica ne pripravi. Začetno stanje poknjižimo ročno v dvostavnem knjigovodstvu na konte vodenja zalog (6630, 6640, 6690, 6590).

 

Vnos prometa

Po vnosu začetnega stanja lahko vnašamo različne vrste prometa za posamezno poslovalnico s klikom na gumb »Nov«.

 

 

Kategorije: