Vrednost mesečne licenčnine

 

Vrednosti licenc najdete v veljavnem ceniku.

 

Paketi licenc

Licence MAKSI RAČUNOVODSTVO

Omogočajo vodenje neomejenega števila organizacij z vsemi funkcionalnostmi Minimaxa, vključno s knjigovodstvom in letnimi obdelavami.

Namenjena je računovodskim servisom in drugim organizacijam, ki vodijo knjigovodstvo za več organizacij.

Določeno število licenc MAKSI RAČUNOVODSTVO omogoča dostop enakemu številu sočasnih uporabnikov plačnika(delavcem servisa) in ni omejeno na število uporabnikov.

(Na primer tri licence plačnika omogočajo istočasni dostop trem uporabnikom plačnika.)

 

Licence MINI RAČUNOVODSTVO

Omogočajo vodenje ene organizacije z vsemi funkcionalnostmi Minimaxa, vključno s knjigovodstvom in letnimi obdelavami.

Namenjena je organizacijam s samostojnim računovodstvom.

Določeno število licenc MINI RAČUNOVODSTVO omogoča dostop enakemu številu sočasnih uporabnikov organizacije in ni omejeno na število uporabnikov.

(Na primer tri licence omogočajo istočasni dostop trem uporabnikom te organizacije.)

 

Licence MIKRO, MINI in MAKSI POSLOVANJE

Licence so namenjene organizacijam, ki so povezane z zunanjim računovodskim servisom (ki tudi uporablja Minimax)

 

Nabor modulov, ki jih paket vsebuje, pomenijo največji obseg pravic, ki jih lahko določimo uporabniku organizacije.

Za vsakega uporabnika organizacije lahko pravice dodatno omejimo (popolnoma onemogočimo dostop do posameznih modulov, dopustimo vnos nekaterih podatkov in druge obdelave, ali omogočimo zgolj pregledovanje podatkov za določene module) .

Določeno število licenc organizacije omogoča dostop enakemu številu sočasnih uporabnikov organizacije in ni omejeno na število uporabnikov.

(Na primer dve licenci organizacije omogočata istočasni dostop dvema uporabnikoma organizacije.)

 

Obračun mesečne licenčnine

SAOP obračunava mesečno licenčnino v skladu s cenikom za pretekli mesec glede na nastavitve (izbiro) plačnika, in sicer:

  • vrsto in število licenc
  • število organizacij
  • dodatne izbrane funkcionalnosti

Plačnik sam določa in ureja nastavitve, ki vplivajo na licenčnino. 

V mesecu, ko je plačnik spreminjal licence, se zaračuna najvišje število licenc, izbranih v določenem mesecu.

Primer: število licenc MAKSI RAČUNOVODSTVO

do 23.4. - 3 licence

od 24.4. - 2 licenci

V obračunu za april bodo zajete 3 licence.

 

Informativni izračun licenčnine

V meniju MOJ PROFIL izberemo Licence, kjer najdemo informativni izračun licenčnine glede na trenutne nastavitve licenc, dodatnih funkcionalnosti in števila organizacij.