Vračilo blaga dobavitelju (negativni prejem)

 

V primeru vračila blaga dobavitelju moramo izvesti naslednja dva koraka in sicer:

1. Pripravimo negativni prejem.

2. Poknjižimo prejeti dobropis.

 

Priprava negativnega prejema.

Vračilo blaga dobavitelju vnesemo kot prejem z negativnimi količinami vrnjenih artiklov (negativni prejem).

Vnesemo lahko:

  • nov prejem ali
  • poiščemo "originalen" prejem od dobavitelja ter kliknemo na Kopiranje v prejem, pri čemer se prenesejo vsi podatki v nov prejem in popravimo podatke na vrsticah prejema.

 

Vse podatke vnesemo enako kot pri običajnem prejemu, razen:

  • za vrnjene artikle vnesemo negativne količine in
  • vračilo povežemo na prvotni prejem tega blaga (polje Povezava se prikaže, ko vnesemo negativno količino za določen artikel).

 

Na negativnem prejemu (vračilu blaga dobavitelju) se lahko povežemo na več originalnih prejemov.

Povezave na prvotni prejem ni samo v primeru, da je bil prejem v preteklem poslovnem letu ali v prejšnjem programu. Minimax v spustnem seznamu pri povezavi prikaže prejeme, ki so se zgodili po datumu zadnje inventure oz. po datumu zadnjega začetnega stanja. V primeru, da vračate dobavitelju blago po opravljeni inventuri v Minimaxu, se povežite na inventuro.

 

 

Kliknemo na Shrani.

 

Po vnosu vseh artiklov, ki jih vračamo, potrdimo negativni prejem s klikom na Potrdi. Odpre se nam pogled prejema od dobavitelja.

 

Knjiženje dobropisa za vrnjene artikle dobavitelju

 

Če smo že prejeli prejeti račun za artikle iz prvotnega prejema, potem je potrebno poknjižiti prejeti dobropis za vrnjene artikle dobavitelju. Na vnosu prejetega računa izberemo odhodek s povezavo na zalogo ter ga povežemo z negativnim prejemom.

Kategorije: