Vodenje zalog po serijah (serijske številke)

 

Minimax omogoča tudi vodenje zalog po serijah in serijskih številkah.

Koraki za ureditev vodenja zalog po serijskih številkah:

 

Meni zalog je že aktiviran, nastavitev za serijske številke uredimo v nastavitvah organizacije

1. Če zaloge že vodimo v Minimax-u (meni > Poslovanje > Zaloge) lahko obstoječe podatke spreminjamo v »nastavitvah organizacije« -> . Izpolnimo pa naslednja polja, kot prikazuje slika spodaj.

 

 

Meni zalog še ni aktiviran, nastavitve za serijske številke uredimo ob aktivaciji modula Zaloge

Če modula Zaloge še nismo aktivirali, lahko to naredimo na naslednji način.

Pred aktivacijo modula zaloge, imamo možnost izbire, da vodimo zaloge po serijah.

Na tem mestu izbrana odločitev ni dokončna, kasneje jo je mogoče spremeniti v nastavitvah organizacije.

V meniju > Poslovanje > Zaloge aktiviramo začetek obdelave zalog.

 

 

Vnos serijskih številk v meniju > Šifranti > Artikli

Ko označimo, da želimo voditi zaloge po serijskih številkah, omogočimo tudi nastavljanje vnašanja serij ali serijskih številk v šifrantu Artikli.

 

 

 

Pri vnosu začetnega stanja in pri prejemu izpolnimo polje serija, s tem bomo imeli evidenco zaloge, ki smo jo prejeli preko določene serije.

 

Zapis je lahko poljubna kombinacija številk in črk, kar vam omogoča tudi vpisovanje specifičnih oznak, kot so oznake LOT, pri tem pa ne vpisujemo serijskih številk.

 

Kaj je LOT?

• Vsako živilo, ki je v prometu, mora imeti navedeno označbo serije (LOT). Za serijo (LOT) se šteje enota živila v prometu, ki je predelano, izdelano ali pakirano pod enakimi pogoji v praktično enakih razmerah.
• Serijo (LOT) določi pridelovalec, predelovalec ali tisti, ki živilo pakira, ali pa prvi prodajalec s sedežem v EU.
• Serija (LOT) mora biti označena jasno in vidno s črko L in številko serije, ki skupaj omogočata identifikacijo živila. Črka L ni potrebna, če se serija (LOT) jasno razlikuje od drugih označb na etiketi

Ob vnosu izdaje za artikel, ki ima dodano kljukico za vnos serijskih številk, izpolnimo polje Serijska številka.

Torej serijsko številko vpišemo samo pri prometu Izdaja.

Na izdaji se po spustnem seznamu prikažejo samo serije, ki imajo zalogo.

 

 

Iz izdaje lahko kopiramo v račun. Podatki o seriji in serijski številki se samodejno prepišejo na račun in so vidni v vrstici pri artiklu.

Pred tem v Nastavitvah > izpisov določimo na izbranem izpisu, da se serije in serijske številke izpisujejo na izdanem računu.

 

 

 

 

V programu Minimax imamo možnost masovnega urejanja artiklov, lahko jih masovno pobrišemo ali masovno urejamo (spreminjamo nastavitve za vnos serijskih številk in serij).

Kategorije: