Vnos začetnega stanja v registru osnovnih sredstev

 

Navodilo se nanaša na vnos začetnega stanja v register osnovnih sredstev.

Začetno stanje lahko tudi uvažamo.

1. Iz menija izberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.

2. Kliknemo na Nov.

3. Preverimo inventarno številko.

4. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva.

5. Vnesemo datum pridobitve.

6. Vnesemo dobavitelja.

7. Vnesemo listino o pridobitvi.

8. Izberemo Amortizacijsko skupino. Ta vsebuje tudi nastavitve za knjiženje osnovnih sredstev. Več o amortizacijskih skupinah.

9. Izberemo analitiko. Več o analitikah.

10. Izberemo nahajališče.

11. Vnesemo začetno nabavno vrednost.

12. Vnesemo začetni popravek vrednosti.

 

Kategorije: