Vnos stranke

 

Stranke lahko v meniju > Šifranti > Stranke vnašamo, uvažamo iz javne baze ali iz drugih aplikacij (glej Uvoz šifranta strank).

V primeru, da želimo vnesti v šifrant strank fizično osebo, moramo podatke ročno vnesti.

Koraki pri vnosu nove stranke oziroma urejanju obstoječe:

 

 

 

Osnovni podatki

 

1. V meniju izberemo Šifranti > Stranke.

2. Kliknemo na Nov.

3. Stranko lahko vnesemo ali pa jo poiščemo in prenesemo podatke iz javne baze.

V tem primeru v polje Poišči v javni bazi vpišemo dele naziva, davčne številke ali TRR-ja. Točen zadetek dobimo, če vnesemo davčno številko.

Če stranko izberemo s seznama, se iz javne baze v naš šifrant prepišejo vsi podatki, ki jih moramo preveriti in po potrebi popraviti oziroma dopolniti.

Če stranke ne najdemo v javni bazi, podatke vnesemo sami.

4. Vnesemo Naziv stranke (z nazivom je stranka določena).

5. Vnesemo Naslov stranke (naslov se izpiše na izdanem računu).

6. V spustnem seznamu poiščemo Državo stranke (ta podatek vpliva na knjiženje in obračun DDV).

Za stranke, katere imajo EU davčno številko najprej izberemo državo iz EU,  nato poprvimo naziv države. (katera bo izpisana na računu)

7. V spustnem seznamu poiščemo Pošto stranke. Poštno številko in pošto lahko vnesemo tudi ročno. To storimo tako, da kliknemo na >Na seznamu ni ustrezne pošte. Odprli se bosta še dve dodatni polji za ročni vnos poštne številke in naziva pošte (pošta se izpiše na izdanem računu).

8. Vnesemo lahko Šifro stranke (po njej lahko iščemo stranko na določenih pregledih, obvezna pa je pri uvozu podatkov).

 

Uporaba (stranke)

Oznaka vpliva samo na prikaz spustnih seznamov strank pri vnosu dokumentov v programu.

(Če označimo, da se stranka ne uporablja, potem je pri vnosih dokumentov ne moremo izbrati. Tako si lahko označimo stranke, s katerimi ne poslujemo več, da bodo spustni seznami strank bolj pregledni.)

Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih strank.

 

Poslovni podatki

1. S seznama izberemo Tip stranke.

  • Pravna oseba ali oseba z dejavnostjo, ki je zavezanec za DDV
  • Pravna oseba ali oseba z dejavnostjo, ki ni zavezanec za DDV
  • Končni potrošnik

Za stranke iz EU in tujce izven EU, označite, da SO davčni zavezanci, sicer se njihove knjižbe ne bodo prenašale v DDV. Vsi tisti, ki NISO davčni zavezanci namreč niso vključeni v promet DDV.

Za stranke, ki so končni potrošniki in niso iz SLO se odpre polje Za knjiženje upoštevaj državo > če odkljukamo polje, se knjiži prihodek na ustrezni konto.

 

2. Vnesemo Davčno številko stranke.

3. Vnesemo Identifikacijsko številko stranke (ta podatek se prikazuje v knjigah DDV).

4. Vnesemo Matično številko stranke.

5. Izberemo Dejavnost stranke.

6. Če stranka ni iz Slovenije, izberemo Denarno enoto, v kateri poslujemo s stranko (izbrana denarna enota se bo avtomatično predlagala na izdanih računih).

7. V polje Dnevi za zapadlost vnesemo število dni, na osnovi katerih se bo na izdanih računih izračunaval datum zapadlosti (od datuma računa ali datuma opravljanja, odvisno od nastavitev organizacije).

8. V polje Rabat [%] lahko vnesemo odstotek rabata. Ta podatek se bo predlagal na izdanih računih.

 

9. E-računi: Če ima stranka odkljukano možnost Izdaja e-računov, se bo pri izdaji računa samodejno pripravil tudi e-račun, ki ga lahko nato kupcu pošljemo preko e-pošte ali uvozimo v bančni program.
Več o e-računih

10. Vnesemo lahko naslov Spletne strani stranke.

 

Neposredni prenos računov znotraj sistema Minimax

Organizacije znotraj sistema Minimax si lahko elektronsko izmenjujejo račune, kar pomeni, da se izdani račun ene organizacije avtomatično pojavi med osnutki prejetih računov druge organizacije. 

Več o elektronski izmenjavi računov.

 

Bančni računi

 

Če stranko dodamo iz javne baze, se preišejo tudi vsi strankini transakcijski računi (v Sloveniji).

Podatke o računih lahko vnesemo in popravimo tudi sami.

Račun, za katerega označimo, da »se predlaga«, se bo vpisal na plačilni nalog pri prejetih računih.

Transakcijski računi stranke se samodejno posodabljajo iz javne baze tudi pri knjiženju bančnih izpiskov, kadar prejmemo plačilo s TRR stranke, ki še ni v našem šifrantu. V tem primeru program posodobi vse transakcijske račune te stranke iz javne baze.

 

Stiki

Stranki lahko pripišemo več stikov (oseb) s kontaktnimi podatki.

Oseba, ki ji označimo, da »se predlaga«, se bo izpisala na vseh tistih izpisih v programu, kjer lahko izberemo, da se izpišejo podatki o stiku.

E-poštni naslov stika se uporablja za pošiljanje računov preko elektronske pošte.

Vnos stika

Vnesemo lahko:

 

Privzeti stik označimo , da "se predlaga". Ta se predlaga pri pošiljanju predračunov in računov ter na nekaterih izpisih (na primer na izpisu odprtih postavk).

Stik shranimo s klikom na Shrani.

 

Naslovniki in prejemniki

Če želimo stranki pošiljati listine na drug naslov, kot je naveden zgoraj (sedež podjetja), dodamo podatke v obliki naslovnika.

Če želimo da se na dokumentih(Izdani račun, Predračun, Dobavnica) izpisuje prejemnik blaga ali storitev, dodamo podatke v obliki prejemnika. 

Dodajamo lahko več prejemnikov in več naslovnikov na stranki. 

Podatke o prejemnikih in naslovnikih lahko na vnosu dokumentov še naknadno spreminjamo.

  1. Naziv,
  2. Naslov,
  3. Država in
  4. Pošta

 

Vnos in popravljanje strank pri vnosu dokumentov

Stranko lahko dodamo v šifrant ali popravljamo njene podatke tudi pri vnosu vseh dokumentov, kjer se vnaša stranka.

 

Kategorije: