Vnos različnih vrst temeljnic

 

Minimax omogoča pripravo različnih temeljnic, katere nosijo oznake:

BD - Izpisek v domači denarni enoti 
KOMP - Dvostranski pobot 
BL - Blagajna 
BT - Izpisek v tuji denarni enoti 
DDV - Obračun ddv 
DDVP - DDV preknjižba 
DI - Iztržek 
DOP - Drugi osebni prejemki 
FT - Finančna temeljnica 
IR - Izdan račun 
OP - Obračun plač 
OS - Osnovna sredstva 
OTV - Otvoritev 
PR - Prejet račun 
PRPR - Prenos prometa 
SP - Nalog za službeno potovanje 
TDR - Maloprodaja 
TR - Tečajne razlike 
TROP - Tečajne razlike odprtih postavk 
ZAL - Zaloge 
ZAP - Zapiranje razredov 
ZO - Zamudne obresti 
ZT - Zaključna temeljnica 

Pri vnosu temeljnic je bistvenega pomena status le teh. Torej, temeljnica je lahko v osnutku (pomeni, da se knjižba še ne upošteva znotraj glavne knjige, oziroma obračuna DDV), lahko je potrjena (knjižbe se prepišejo tako znotraj GK kot obračuna DDV) ali pa avtomatska (pomeni, da je temeljnico kreiral program samodejno na podlagi prehoda v novo poslovno leto). Avtomatske temeljnice ni mogoče naknadno preklicevati ali pa urejati. Ostale temeljnice lahko poljubno urejamo, v kolikor je davčno obdobje vezano na omenjeno še vedno odprto, oziroma nepotrjeno.

Dejansko so vse vrste temeljnic enake. Bistvene razlike so samo pri temeljnicah "OTV", "TR", "PR" in "IR".

Torej, knjižbe znotraj temeljnice "OTV" se pri pogledu podatkov pri bruto bilanci upoštevajo v začetnem stanju (začetni "promet"). Posebnost pri vnosu temeljnice tečajnih razlik "TR" je ta, da lahko znotraj le te vnašamo vrednost v domači denarni enoti, za nič vrednosti v tuji denarni enoti. Temeljnice "IR in PR" pa omogočata na osnovi vnosa podatkov za DDV, samodejno predlaganje knjižb.

  

Kategorije: