Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo - finančni najem

 

Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

Dodajanje odhodkov
 

1. Na spustnem seznamu izberemo oziroma odpremo nov odhodek, ki ima določen konto knjiženja 0270 ali 0470 (prehodni konto), ustrezne nastavitve za DDV ter povezavo Osnovno sredstvo ali Nepremičnina.

2. Za poljem Osnovno sredstvo kliknemo Nov.

3. Vnesemo Naziv osnovnega sredstva.

4. Izberemo Amortizacijsko skupino.

5. Izberemo Nahajališče.

6. Kliknemo Shrani.

7. Izberemo: Takoj v uporabo ali Ne gre takoj v uporabo.

8. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

9. Kliknemo Dodaj na račun.

10. Kliknemo Potrdi.

 

Ureditev temeljnice
 

1. Kliknemo na temeljnico.

2. Kliknemo Uredi.

3. Kliknemo na vrstico s kontom 2200 in ga zamenjamo z 9750.

4. Kliknemo Shrani.

5. Dodamo knjižbo za obresti: 97501 / 9750.

6. Shranimo.