Vnos prejetega računa v tekočem letu s povezavo na prejem v preteklem poslovnem letu

 

Navodilo se nanaša na vnos prejetega računa v tekočem letu, s povezavo na prejem zalog v preteklem poslovnem letu.

Primer:

V kolikor imamo vnešen prejem v preteklem poslovnem letu in vnašamo prejeti račun v tekočem poslovnem letu, knjižimo tega brez povezave na zalogo. Namreč, program v spustnem seznamu pri povezavi prikaže prejeme, ki so se zgodili po datumu zadnje inventure oz. po datumu zadnjega začetnega stanja.

Rešitev:

Prejeti račun v tem primeru knjižimo direktno na konto 6500 brez povezave na zalogo.

Kategorije: