Vnos prejema za INTRASTAT

 

Podatke za statistična poročila INTRASTAT za prejeme vnesemo na vnosu prejema od dobavitelja v zalogah.

Zavihek INTRASTAT se na vnosu prejema od dobavitelja prikaže, če imamo veljavno obdobje za INTRASTAT in smo obveznik za poročanje o prejemih.

Vnos glave prejema od dobavitelja

Na vnosu prejema od dobavitelja izberemo zavihek INTRASTAT.

1. Izberemo Državo odpošiljanja. Predlaga se država, ki je nastavljena pri stranki.

2. Izberemo Vrsto posla. Predlaga vrsto posla iz zadnjega prejema z INTRASTAT-om pri tej stranki.

Če smo v nastavitvah obdobja za INTRASTAT nastavili pri prejemu, da smo Obveznik, se nam prikažejo še spodnja polja.

3. Izberemo Pogoje dobave. Predlaga pogoje dobave iz zadnjega prejema z INTRASTAT-om pri tej stranki.

4. Izberemo Lego kraja. Predlaga lego kraja iz zadnjega prejema z INTRASTAT-om pri tej stranki.

5. Izberemo Vrsto transporta. Predlaga vrsto transporta iz zadnjega prejema z INTRASTAT-om pri tej stranki.

Če odstranimo kljukico INTRASTAT v zavihku, se bodo pobrisali že vneseni podatki za INTRASTAT v prejemu, prejem od dobavitelja ne bo vseboval podatkov za INTRASTAT in ne bo vključen v poročanje.

Vnos vrstice prejema

Če smo v glavi prejema od dobavitelja izbrali državo odpošiljanja, potem lahko izbiramo le med artikli, ki imajo v nastavitvah artikla v podatkih za INTRASTAT izbrano tarifo.

1. Vnesemo artikel na prejem od dobavitelja kot običajno. Izpiše se tarifa, ki je nastavljana pri artiklu.

2. Izberemo Državo porekla artikla. Predlaga se država porekla iz artikla.

3. Vnesemo Statistično vrednost artikla. Ta podatek je viden samo, če smo Obveznik.

4. Artikel dodamo s klikom na Shrani vrstico.

Kategorije: