Vnos osnovnega sredstva, pridobljenega pred tekočim poslovnim letom – ročna otvoritev

 

Navodilo se nanaša na neposredni vnos sredstev v register. Osnovna sredstva z začetnim stanjem lahko v register tudi uvozimo.

Sredstvo je bilo pridobljeno v preteklih letih, vnašamo začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.

1. Izberemo > Knjigovodstvo > Osnovna sredstva in kliknemo na gumb Nov.

Primer: Z obdelavo OS v Minimaxu začenjamo s 1.1.2017. Vnašamo sredstvo, pridobljeno pred tem datumom (na primer v letu 2016).

2. Preverimo inventarno številko – lahko jo spremenimo.

3. Vnesemo naziv osnovnega sredstva.

4. Vnesemo datum pridobitve.

5. Vnesemo dobavitelja.

6. Vnesemo listino o pridobitvi.

7. Izberemo amortizacijsko skupino.

8. Izberemo analitiko.

9. Izberemo nahajališče.

10. Vnesemo začetno nabavno vrednost.

11. Vnesemo začetni popravek vrednosti.

12. S klikom na Shrani se sredstvo zapiše v register.

 

Kategorije: