Vnos novega dnevnika

 

Iz menija izberemo Poslovanje > Blagajna.

1. Kliknemo na Nov datum.

2. Vnesemo oziroma potrdimo Datum.

3. Kliknimo Shrani.

 

Nato lahko pričemno z vnosom blagajniških prejemkov in izdatkov.

 

Blagajniške dnevnike lahko vrivamo, ker se razporejajo po datumu.

Nov blagajniški dnevnik se samodejno odpre pri knjiženju izdanega ali prejetega računa s povezavo na blagajno (če za tisti dan še ne obstaja).

Kategorije: