Vnos nove izdaje

 

Znotraj menija zalog želimo pripraviti novo izdajo kupcu. Pri omenjenem velja naslednje navodilo.

Vnos nove izdaje

V meniju izberemo Zaloge > Nova izdaja.

1. Podvrsta prometa: predstavlja vrsto izdaje, ki določa vrsto dovoljenih tipov artiklov na izdaji ter način vrednotenja:

  • V proizvodnjo predstavlja izdajo materialov v proizvodnjo.
  • Kupcu predstavlja klasično izdajo blaga ali materiala.
  • Naročniku predstavlja izdajo materiala naročniku, ki mu "dajemo" nekaj v izdelavo.
     

2. Številka izdaje: ta podatek se vpiše samodejno v okviru leta, ki je določeno z datumom, in je ne moremo spreminjati.

Številčenje posameznih vrst izdaj ni ločeno. Izdaje je mogoče preštevilčiti.

3. Datum: ta podatek se odraža v stanju zalog na dan in karticah artikla.

4. Stranka: izberemo jo s spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo s klikom na ikono "svinčnik", lahko pa tudi vnesemo novo stranko s klikom na "plus".

5. Analitika: izberemo jo lahko s spustnega seznama. Spustni seznam za izbiro analitike je viden, če imamo v šifrantu analitik vneseno vsaj eno analitiko.

6. Opis: prepišemo jo iz splošnih podatkov dokumenta, na podlagi katerega delamo izdajo (ta podatek se prenese v opis kartice artikla).

 

Vnos vrstic izdaje

1. Iz Skladišča: podatek se vnaša samo, če je odprtih več skladišč. V tem primeru je privzeto skladišče "Skladišče", sicer pa je privzeto zadnje uporabljeno skladišče. Podatke o skladišču lahko spremenimo, lahko pa tudi vnesemo novo skladišče.

2. Artikel: izberemo ga s spustnega seznama tako, da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer »stek« za "steklenica"). V spustnem seznamu se bodo prikazali ustrezni artikli. Če želimo v spustnem seznamu imeti samo artikle z zalogo, potem vpišemo # pred iskalnim nizom (na primer "#stek" za "steklenica"). S klikom na "plus" lahko vnesemo nov artikel.

3. Cena: informativno se prikaže nabavna cena tega artikla iz zadnjega prejema, in je ne moremo spreminati.  

4. Količina: vnesemo količino vrstice izdaje.

S klikom na Shrani vrstico dodamo vnesene podatke vrstice na izdajo.

Po enakem postopku vnesemo vse artikle za izbrano izdajo.

Popravljanje posamezne vrstice je mogoče s klikom na naziv artikla v preglednici.

Brisanje posamezne vrstice je mogoče s klikom na križec na koncu vrstice.

 

Shranjena ali potrjena izdaja

Uredi: urejanje izdaje, vnos vrstic, brisanje…, če izdaja še ni potrjena.

Briši: brisanje celotne izdaje z vsemi vrsticami vred, če izdaja še ni potrjena.

Nov prejem: odpre nov prejem.

Nova izdaja: odpre novo izdajo.

Nov prenos: odpre nov prenos med skladišči (medskladiščnico).

Kopiraj v račun: kopira vsebino izdaje v nov ali obstoječ račun (z vrsticami vred).

Kopiraj v izdajo: kopira celotno izdajo v izdajo (z vrsticami vred).

Potrdi: potrdi izdajo in pri tem ažurira stanje zalog ter pri tem vrednoti.

Natisni > Izdajo: natisne izdajo, če je izdaja potrjena.

Natisni > Dobavnico:  natisne dobavnico, če je izdaja potrjena

Preklic potrditve: prekliče potrditev izdaje in s tem omogoči ponovno urejanje.

Pošlji po e-pošti: dokument pošljemo po e-pošti

Kategorije: