Vnos naloga za službeno potovanje

 

V primeru, da želimo vnesti nalog za službeno potovanje, sledimo spodnjim korakom:

1. Izberemo meni > Poslovanje > Službena potovanja.

2. Kliknemo na Nov. Odpre se okno za vnos novega naloga za službeno potovanje.

3. S spustnega seznama izberemo Delavca.
Po izbiri delavca se iz prejšnjega naloga za istega delavca predlaga večina podatkov, ki jih seveda lahko popravimo.

4. S spustnega seznama lahko izberemo Relacijo.

5. Vnesemo Potovanje v/na.

6. Vnesemo podatek Predviden čas potovanja od dneva in Ure.

7. Vnesemo podatek Do dne, ki je predviden dan vrnitve.

8. Iz spustnega seznama izberemo Potovanje v državo (podatek vpliva na obračun dnevnic - v sistemu so vedno zakonsko veljavne vrednosti za vse države sveta).

9.Vnesemo podatek o Nalogi, zaradi katere je bil delavec poslan na službeno potovanje.

10. Vnesemo podatek Potovanje predlagal.

11. Vnesemo podatek Potovanje odobril.

12. Izberemo Odobri se uporaba, kjer lahko izbiramo med Zasebnim in Službenim in Drugim prevoznim sredstvom.

13. Vnesemo Opis.

14. Če obstaja analitika v šifrantu Analitik, lahko izberemo Analitiko.

15. S klikom na gumb Predplačilo vnesemo znesek, ki ga damo delavcu za predplačilo.

16. Vnesemo podatek Potne stroške plača.

17. Vnesemo Opombe.

18. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novega naloga za službeno potovanje.

 

 

Kaj program pripravi?

  • Ko nalog shranimo, dobi status Osnutek, ki še nima številke.
  • Dobi jo šele s klikom na Izstavi, s čimer nalog dobi status Izstavljen.
  • Pri vnosu prvega naloga za posameznega delavca vnesemo prvo številko naloga, nato program naloge številči zaporedno.

Nalog je pripravljen za tiskanje.

 

Obračun naloga za službeno potovanje

Kategorije: