Vnos izdaje za INTRASTAT

 

Podatke za statistična poročila INTRASTAT za izdaje vnesemo na vnosu izdanega računa.

Zavihek INTRASTAT se na vnosu izdanega računa prikaže, če imamo veljavno obdobje za INTRASTAT in smo obveznik za poročanje o izdajah.

Vnos glave izdanega računa

Na vnosu izdanega računa izberemo zavihek INTRASTAT.

1. Izberemo Državo prejema. Predlaga se država, ki je nastavljena pri stranki.

2. Izberemo Vrsto posla. Predlaga vrsto posla iz zadnjega izdanega računa z INTRASTAT-om tej stranki.

Če smo v nastavitvah obdobja za INTRASTAT nastavili pri izdaji, da smo Obveznik, se nam prikažejo še spodnja polja.

3. Izberemo Pogoje dobave. Predlaga pogoje dobave iz zadnjega izdanega računa z INTRASTAT-om tej stranki.

4. Izberemo Lego kraja. Predlaga lego kraja iz zadnjega izdanega računa z INTRASTAT-om tej stranki.

5. Izberemo Vrsto transporta. Predlaga vrsto transporta iz zadnjega izdanega računa z INTRASTAT-om tej stranki.

Če odstranimo kljukico INTRASTAT v zavihku, se bodo pobrisali že vneseni podatki za INTRASTAT na izdanem računu, izdani račun ne bo vseboval podatkov za INTRASTAT in ne bo vključen v poročanje.

Vnos vrstice izdanega računa

Če smo v glavi izdanega računa izbrali državo prejema, potem lahko izbiramo le med artikli, ki imajo v nastavitvah artikla pri podatkih za INTRASTAT izbrano tarifo.

1. Vnesemo artikel na izdani račun kot običajno. Izpiše se tarifa, ki je nastavljena pri artiklu.

2. Izberemo Državo porekla artikla. Predlaga se država porekla iz artikla.

3. Vnesemo Statistično vrednost artikla. Ta podatek je viden samo, če smo Obveznik.

4. Artikel dodamo s klikom na Shrani.

 

Kategorije: