Vnos dobropisov vezanih na zaloge (vračilo zaloge)

 

Navodilo velja v primerih, ko moramo zalogo vračati, pri čemer moramo urediti:

 

Primer:

Po prejemu blaga smo ugotovili, da nam je dobavitelj dostavil tri kose več, kot je bilo dogovorjeno (10 namesto 7).

Tri kose smo vrnili, za kar nam je dobavitelj izstavil dobropis.

Trenutno stanje: poknjižen je bil prejeti račun s povezavo na prejem 10 kosov blaga.
 

Najprej moramo v zalogah narediti nov »negativni« prejem za vrnjene kose.

1. V zalogah izberemo Nov prejem.

2. Izberemo dobavitelja, od katerega smo prejeli dobropis.

3. Izberemo vrsto artikla, ki smo ga vrnili.

4. Vnesemo negativno število vrnjenih kosov - v našem primeru -3 kose:

5. Po vnosu negativne količine, se pojavi polje Povezava

6. Na spustnem seznamu izberemo »originalni« prejem, s katerim smo prejeli artikle, ki jih vračamo.

7. S klikom na Potrdi, se negativni prejem zapiše v vrstico s povezavo na pozitivni prejem.

8. Vnos prejema Potrdimo.

 

 

Vnos prejetega dobropisa s povezavo na negativni prejem

Po vnosu vračila iz zalog lahko poknjižimo še prejeti dobropis.

Znesek odhodka mora biti enak ovrednotenemu znesku na negativnem prejemu.

Če prejeti račun nima enakega zneska, kot je ovrednoten negativni prejem, vam bo program samodejno uskladil osnovo z vrednostjo prejema. Razlika med vrednostjo prejema in vneseno osnovo se bo predlagala za osnovo na novem odhodku.

1. V prejetih računih izberemo gumb Nov.

2. Izberemo dobavitelja in vnesemo potrebne podatke, vključno z negativnim zneskom dobropisa.

3. Izberemo odhodek "5009 - prehodni konto zaloge", ki ima določeno povezavo na zalogo.

4. V polju prejem izberemo negativni prejem, ki smo ga pravkar vnesli v zalogah.

5. Vrstico dodamo na račun in račun potrdimo.