Vnos dobropisa vezanega na zaloge (zmanjšanje vrednosti brez vračila zaloge)

 

Od dobavitelja prejmemo dobropis, ki zmanjšuje vrednost zaloge (prejema), NI pa povezan z zmanjšanjem števila artiklov.

Primer:

Po prejemu blaga nam je dobavitelj odobril naknadni popust. 

Trenutno stanje: poknjižen je bil prejeti račun (brez popusta) s povezavo na prejem 10 kosov blaga.

Rešitev:

Najprej popravimo originalni račun s povezavo na prejem

1. Poiščemo prejeti račun, ki je bil že knjižen z višjo vrednostjo, izberemo »Prekliči potrditev« in nato »Uredi«.

2. Izberemo vrstico z odhodkom, ki je bil vezan na prejem, in ga zmanjšamo za vrednost dobropisa. Zneska računa ne spreminjamo!

 

 

V našem primeru smo prejeli dobropis v vrednosti 244 EUR (osnova 200 in DDV 44 EUR).

Originalni prejem.

 

in zmanjšamo za osnovo in DDV iz dobropisa.

 

 

3. Razliko oziroma vrednost dobropisa, za katero smo zmanjšali odhodek, poknjižimo z dodajanjem nove vrstice, pri čemer izberemo odhodek, ki NI vezan na zaloge.

Za blago je to odhodek na kontu 6500, za material pa na kontu 3100.

4. Nov odhodek mora imeti osnovo in znesek iz dobropisa (pozitivni zneski) brez povezave na prejem.

5. Račun potrdimo.

V zalogah imamo vrednoten prejem za dejansko vrednost z upoštevanim dobropisom.

 

 

 

 

Vnos dobropisa dobavitelja

1. V prejetih računih izberemo gumb »Nov«.

2. Izberemo dobavitelja in vnesemo potrebne podatke, vključno z negativnim zneskom dobropisa.

3. Izberemo odhodek brez povezave z zalogami, ki smo ga izbrali na »originalnem« računu za knjiženje razlike med računom in dobropisom.

Za blago je to odhodek na kontu 6500, za material pa na kontu 3100.

4. Osnova in znesek DDV morata imeti negativni predznak. Vrstico dodamo na račun.

5. Račun potrdimo.