Vnos dnevnega iztržka

 

1. Meni Poslovanje > Dnevni iztržek

2. Kliknemo na Nov.

3. Če imamo v šifrantu Analitike vneseno vsaj eno analitiko, se prikaže polje Analitika, kjer jo lahko izberemo ali dodamo novo.

Analitika lahko na primer pomeni registrsko blagajno, iz katere je dnevni iztržek. Višja analitika lahko pomeni lokal, v primeru, da ima ta več blagajn. 
Izbrana analitika se izpiše in prenese v knjižbe prihodka.

Predlagamo, da izberete analitko, ker je spremljanje vknjižb in vnosa dnevnega iztržka veliko lažje in preglednejše.

4. Vnesemo Datum iztržka - ta podatek predstavlja datum temeljnice in datum knjižbe v DDV.

5. Vnesemo Številke računov - interval računov, ki so bili izdani iz registrske blagajne. Primer: 526-718. Ta podatek je potreben za vpis v knjigo DDV. Vpiše se tudi v opis temeljnice.

6. Vnesemo Opispoljuben tekst oziroma označbo, ki se vpiše v opis knjižb; na primer datum ali številke računov.

 

7. Vnesemo Osnovo za DDV po posameznih stopnjah, DDV pa se bo izračunal sam.

To je osnova celotnega iztržka, ki je bil plačan z gotovino in z drugimi vrstami plačil (boni, kartice …).

 • Splošna stopnja: Vnesemo osnovo iztržka, obdavčenega po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Znižana stopnja: Vnesemo osnovo iztržka, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Oproščeno: Predstavlja vrednost iztržka in prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Neobdavčeno: Predstavlja vrednost iztržka in prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.

 

8. Vnesemo Od tega DDV. Vnaša se vrednosti DDV-ja, ločeno po stopnjah. Aplikacija predlaga vrednosti na podlagi zgoraj vnesenih podatkov.

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost DDV v iztržku po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost DDV v iztržku po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.

 

9. Vnesemo Vrednost prihodka ločeno po vrstah prihodka. Aplikacija predlaga vrednosti na podlagi zgoraj vnesenih podatkov (podatkih o vrednosti z DDV). Znesek prihodka program predlaga v tisto kategorijo, ki je bila uporabljena v predhodnem obračunu. Če so bile uporabljene vse vrste prihodkov, potem program predlaga prihodek v prvo vrsto prihodka.

 • Od blaga: Predstavlja prihodek od blaga v iztržku (upošteva se pri knjiženju).
 • Od storitev: Predstavlja prihodek od storitev v iztržku (upošteva se pri knjiženju).
 • Od izdelkov: Predstavlja prihodek od izdelkov v iztržku (upošteva se pri knjiženju).
 • Od materiala: Predstavlja prihodek od materiala v iztržku (upošteva se pri knjiženju).

 

 

Gotovina v domači denarni enoti

Vnesemo Znesek gotovine v domači denarni enoti in izberemo vrsto pologa.

  

 

Vnos druge vrste iztržkov, ki niso gotovina

1. Kliknemo na gumb Dodaj.

2. Iz spustnega seznama izberemo Stranko, do katere nastane terjatev.

Primer: Pri plačilu s karticami, naj bo to stranka, ki mora poravnati ta znesek (banka …).
Če stranke nimamo vnesene, jo lahko dodamo s klikom na Nov.

Če konto, ki ga izberemo v spodnjem polju, nima nastavljenega obveznega vnosa stranke, potem stranke ni potrebno izbrati.

3. Vnesemo Znesek terjatve, ki se poknjiži na stranko in na ustrezni konto terjatev.

4. Vnesemo Konto na katerega se bo knjižila terjatev.

5. Vnesemo Opis (poljubna označba, ki se vpiše v opis knjižbe).

6. Kliknemo na gumb Potrdi.

 

 

Vnos gotovine v drugi denarni enoti

1. Kliknemo na gumb Dodaj.

2. Vnesemo Znesek v denarni enoti in Denarno enoto.

3. Aplikacija na podlagi zgoraj vnesenega podatka preračuna Znesek v domačo denarno enoto po dnevnem tečaju.

4. Vnesemo Opis (poljubna označba, ki se vpiše v opis knjižbe).

5. Kliknemo na gumb Potrdi.

 

Vnos računa zavezancem za DDV, ki so v iztržku

(Vsak vnesen račun napravi eno vknjižbo v davčni knjigi IR 2010 -)

1. Kliknemo na gumb Dodaj.

2. Iz spustnega seznama izberemo Stranko, kateri smo izstavili gotovinski račun. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV – IR-2010. Novo stranko lahko tudi vnesemo preko gumba Nov.

3. Vnesemo Znesek gotovinskega računa, ki je seštevek prihodkov in DDV.

4. Vnesemo Številko računa. Podatek se vpiše v opis temeljnice in v ustrezen stolpec knjige DDV.

V primeru, da je v nastavitvah podatkov organizacije označeno, da se vnašajo cene z DDV, nadaljujemo vnos po naslednjem postopku:

Vnesemo Vrednost z DDV - vrednosti računa vnesemo ločeno po stopnjah DDV:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po splošni stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po znižani stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Oproščeno DDV: Predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.

 

Vrednosti Od tega DDV, ki jih aplikacija ponudi na podlagi zgoraj vnesenih podatkov, lahko popravljamo:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po splošni stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po znižani stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 •  

Kliknemo na gumb Potrdi.

V primeru, da je v nastavitvah podatkov organizacije označeno, da se vnašajo cene brez DDV, nadaljujemo vnos po naslednjem postopku:

Vnesemo Osnovo za DDV - vrednosti računa vnesemo ločeno po stopnjah DDV:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Oproščeno DDV: Predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.

 

Vrednosti Od tega DDV, ki jih aplikacija ponudi na podlagi zgoraj vnesenih podatkov, lahko popravljamo:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po splošni stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po znižani stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.

Kliknemo na gumb Potrdi.

 

Vnos računov, ki niso v iztržku

Vsak vnesen račun napravi eno temeljnico izdanega računa s pripadajočimi knjižbami in knjižbo v  Knjigi DDV na osnovi naslednjih podatkov.

1. Kliknemo na gumb Dodaj.

2. Iz spustnega seznama izberemo Stranko, kateri smo izstavili račun.  Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.

3. Vnesemo Znesek in Denarno enoto (znesek računa je seštevek prihodkov in DDV).

4. V kolikor gre za tujo denarno enoto, aplikacija preračuna Znesek v domačo denarno enoto po dnevnem tečaju.

5. Vnesemo Številko računa. Podatek se vpiše v opis temeljnice in v ustrezen stolpec knjige DDV.

6. Vnesemo Datum zapadlosti računa. Podatek vpliva na odprte postavke.

V primeru, da je v nastavitvah podatkov organizacije označeno, da se vnašajo cene z DDV, nadaljujemo vnos po naslednjem postopku:

Vnesemo Vrednost z DDV - vrednosti računa vnesemo ločeno po stopnjah DDV:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po splošni stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost računa, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Je seštevek DDV-ja po znižani stopnji in ustreznega prihodka. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Oproščeno DDV: Predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.

 

Vrednosti Od tega DDV, ki jih aplikacija ponudi na podlagi zgoraj vnesenih podatkov, lahko popravljamo:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po splošni stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po znižani stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.

 

Kliknemo na gumb Potrdi.

V primeru, da je v nastavitvah podatkov organizacije označeno, da se vnašajo cene brez DDV, nadaljujemo vnos po naslednjem postopku:
 

Vnesemo Osnovo za DDV - vrednosti računa vnesemo ločeno po stopnjah DDV:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po splošni stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost prihodka, ki je obdavčen po znižani stopnji DDV. Vpis se upošteva v ustreznem stolpcu knjige DDV.
 • Oproščeno DDV: Predstavlja vrednost računa in je prihodek, ki ni obdavčen. (Upošteva se v ustreznem stolpcu knjige Izdanih računov). 

 

Vrednosti Od tega DDV, ki jih aplikacija ponudi na podlagi zgoraj vnesenih podatkov, lahko popravljamo:

 • Po splošni stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po splošni stopnji DDV. . Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.
 • Po znižani stopnji: Predstavlja vrednost DDV v računu po znižani stopnji DDV. Podatek se vpiše v temeljnico in v ustrezen stolpec knjige DDV.

Kliknemo na gumb Potrdi.

Po končanem vnosu podatkov dnevnega iztržka lahko z gumbi v orodni vrstici:

 • Shranimo dnevni iztržek (gumb Shrani), če dnevni iztržek še ni dokončen. Zapisal se bo le Osnutek dnevnega iztržka, kar pomeni, da dnevni iztržek ne bo formiral zapisov v dvostavno knjigovodstvo in davčno knjigo.
 • Opustimo vnos dnevnega iztržka (gumb Opusti), pri čemer bodo izgubljene vse spremembe/ vnosi v dnevnemu iztržku.
 • Potrdimo dnevni iztržek (gumb Potrdi oz. Potrdi in nov, če želimo nadaljevati z vnosom dnevnih iztržkov). S potrditvijo iztržka bo program pripravil temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu in zapis v knjigo DDV.

 

Po potrditvi program izpiše vse povezave in dokumente, ki so bili narejeni!

V kolikor se postavite na gumb Shrani se vam ne pripravi blagajniški prejemek. Potrebno je, da se postavite na gumb Potrdi.

 

 

 

Kategorije: