Vnos analitike na vrstici Izdanega računa

 

Če želimo na Izdanem računu upoštevati več analitik za kasnejše pregledovanje prek zbirov, uredimo v programu naslednje nastavitve:

 

1. Nastavitve

 

1. Izberemo meni Nastavitve > Organizacija.

2. Kliknemo Uredi.

3. Na razdelku Računi dodamo kljukico na polju Vnos analitike na vrstici izdanega računa.

4. Kliknemo Shrani.

 

 

2. Vnos analitike

 

Vnesemo analitiko (ali več analitik) prek menija Šifranti > Analitike.

 

3. Vnos Računa

 

Pri vnosu računa vnesemo najprej podatke glave izdanega računa.

Na vrstici Artikla iz spustnega seznama izberemo artikel.

Nato na polju Analitika izberemo analitiko.

Izpolnimo še ostale podatke (količino, ceno) in Shranimo vrstico.

Račun Izstavimo.

 

 

 

Kaj program pripravi?

Z izstavitvijo računa program pripravi temeljnico, na kateri so prihodki prikazani ločeno po predhodno izbranih analitikah.