Vezava več izdaj na en izdani račun

 

Navodilo se nanaša na pripravo izdanega računa, kateri vsebuje več dobavnic oziroma izdajnic.

 

Primer: 

Kupcu smo blago dostavili v treh dostavah in izdali 3 dobavnice (izdajnice).

Kupcu bi radi za vse 3 dobave izdali en račun.

1. V meniju Poslovanje > Zaloge > kliknemo na > Masovne obdelave in izberemo ustrezno akcijo, v našem primeru Kopiranje v izdane račune.

2. Sledimo izboru vrstic. Na drugem koraku označimo izdaje, katere želimo kopirati na izdan račun.

3. Zatem kliknemo na gumb "naprej" in preverimo izbrane vrstice.

4. Nadaljujemo ponovno s klikom na gumb "naprej". Na četrtem koraku izberemo ali se bodo cene prepisale iz izdaje ali pa cenika, v kolikor imamo tega vnešenega.

V primeru, da bi predhodno že vnesli izdan račun in tega pustili v osnutku, bi lahko označene izdaje pripojili k temu (z izbiro polja "dodati na račun") in nadaljevali s klikom na gumb "naprej".

5. Proces kopiranja posameznih izdaj v izdan račun se s tem zaključi. Na zadnjem koraku preverimo le še poročilo, oziroma osnutek izdanega računa.

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi izdan račun, kateri vsebuje vse dobave oziroma izdajnice, katere smo označili na drugem koraku masovnih obdelav.

 

 

Kategorije: