V primeru obračunane dnevnice, se zniža število obračunanih dni prehrane

 

Obračun plače - v primeru, da imamo obračunano dnevnico, se zniža število obračunanih dni za prehrano v obračunu plače.

 

1. Obračunamo služben nalog v določenem mesecu za izbranega delavca preko menija službena potovanja.

2. Za isti mesec obračunamo plačo za izbranega delavca.

3. Program ustrezno zmanjša število dni prehrane na podlagi obračunanega števila dnevnic na službenem potovanju.